یکشنبه, 08 بهمن 1396 ساعت 00:00

راهنمای کار با OpenFoam

دانلود فایل راهنمای کار با OpenFoam

ویرایش اول - بهمن 96

 

دانلود فایل در ادامه مطلب

چهارشنبه, 17 تیر 1394 ساعت 08:00

کاربرد CFD در صنایع غذایی

CFDمحققان، طراحان تجهیزات و مهندسین فرآیند به طور فزاینده با استفاده از (CFD) به تجزیه وتحلیل جریان و عملکرد تجهیزات تکنولوژیکی مانند: کوره پخت ، مخازن سرمایی، خشک کن اسپری، مبدل گرما و برخی از تجهیزات دیگر می پردازند. 

در حال حاضر در طراحی و توسعه برنامه های (CFD)  فقط ابزار استاندارد عددی رفتار جریان مایع قابل پیش بینی نیست؛ بلکه انتقال حرارت ،انتقال جرم ،تغییر فاز فیزیکی مواد ، حرکت مکانیکی ، استرس و یا تغییر شکل مرتبط به سازه های جامد را نیز در بر می گیرد. این فناوری به دلیل توسعه شیوه های جدید فناوری و فرآوری مواد غذایی  و همچنین وعده ی تولید غذای با کیفیت  وارد این صنعت شده است. این سیستم نرم افزاری در صنایع غذایی به جهت کمک به درک بهتر از اثر مکانیسمهای فیزیکی پیچیده بر خواص حرارتی ، فیزیکی  و رئولوژیکی مواد غذایی به کار میرود.