تماس

چنانچه در خصوص هر یک از مطالب سایت سوالی دارید و یا در زمینه مسائل مرتبط با صنایع غذایی، داستان کوتاه و موسیقی کلاسیک ایرانی همفکری بنده را احتمالا مفید میدانید، از طریق آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

aliebrahimipure [at] yahoo.com

 سلامت و شاد باشید

علی ابراهیمی پور